Lễ Phát động Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè và Chương trình Trồng cây vì Cộng đồng năm 2020

Ngày 2.8.2020 Đoàn trường đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chương trình Trồng cây vì cộng đồng năm 2020 tại xã Tân Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay Đoàn trường Đại học Quảng Bình tiếp tục triển khai các Chương trình lớn như Thắp nến tri ân, Chung tay Xây dựng nông thôn mới và Tiếp sức mùa thi…Sau buổi lễ phát động, gần 100 tình nguyện viên là sinh viên ĐHQB, đoàn viên thuộc Huyện Đoàn Quảng Ninh, Đoàn xã Tân Ninh và bà con nhân dân thôn Quảng Xá đã trồng 1.000 cây bần tại khu vực ven sông Kiến Giang xã Tân Ninh. Với mục đích tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của rừng. Vận động sinh viên, người dân và các thành phần kinh tế tham gia trồng và bảo vệ rừng gắn liền với phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Chương trình đã diễn ra thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh những tình nguyện viên năng nổ, nhiệt tình và xung kích.
Một số hình ảnh hoạt động: