KẾ HOẠCH Tổ chức khảo sát, đánh giá sinh viên đề nghị công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020- 2021

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
  2. Thời gian:
  • Khảo sát tin học & Ngoại ngữ: từ 16h30 ngày 4/1/2021.
  • Khảo sát thể lực: 7h00 ngày 5/1/2021.
  1. Địa điểm:
  • Khảo sát tin học & ngoại ngữ: Giảng đường B3.
  • Khảo sát thể lực: Quảng trường trước nhà Hiệu bộ.

Kế hoạch chi tiết

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/KH-khảo-sát-SV-5-tốt-2020-2021.pdf” download=”all” viewer=”google”]