Võ Khắc Sơn, Phó Hiệu trưởng - Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác: Khoa học công nghệ và đối ngoại, quản…

Continue Reading

Bùi Khắc Sơn, Phó Hiệu trưởng - Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, Công…

Continue Reading

PGS. TS. Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng - Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ GD&ĐT và trước pháp luật về tổ chức và hoạt động của Nhà…

Continue Reading

Lễ Phát động Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè và Chương trình Trồng cây vì Cộng đồng năm 2020

Ngày 2.8.2020 Đoàn trường đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chương trình Trồng cây vì cộng đồng năm 2020 tại xã Tân…

Continue ReadingLễ Phát động Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè và Chương trình Trồng cây vì Cộng đồng năm 2020

Hướng dẫn tuyên truyền khai báo y tế toàn dân phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Theo khuyến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế…

Continue ReadingHướng dẫn tuyên truyền khai báo y tế toàn dân phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia nhằm giúp Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.

Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng trong chương trình trợ giúp của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và nhằm đáp ứng các nhu…

Continue ReadingChương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia nhằm giúp Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.