Uncategorized

Category

Lưu ý: Link chỗ “Báo cáo” và “Danh mục minh chứng” là để mở file online. File online đúng về mặt nội dung nhưng định dạng có thể có lỗi. Link chỗ “Tải xuống” là để tải file word và file pdf của báo cáo và danh mục minh chứng. STT CTĐT Báo cáo Danh...
Nhấn vào link bên dưới để Tải  TKB CĐ K62.22.23 TKB CĐ K63.22.23 TKB ĐH K61. 22.23 TKB ĐH K62. 22.23 TKB ĐH K63. 22.23 TKB ĐH K64.22.23
Thực hiện Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022, Trường Đại học Quảng Bình xây dựng kế hoạch thực hiện.
1 2 3 4