Uncategorized

Category

Thực hiện Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022, Trường Đại học Quảng Bình xây dựng kế hoạch thực hiện.
Trường đại học Quảng Bình có chuyến công tác đến Trường đại học Quản lý Varna, Bulgaria nhằm phát triển chiến lược quốc tế hoá giáo dục đại học trong khuôn khổ Dự án HARMONY chương trình Erasmus+ Từ ngày 27/6 đến ngày 30/6/2022, đoàn công tác của Đại học Quảng Bình (QBU) do TS....
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 27/6   8h00 Họp GB Lãnh đạo Trường  HT, PHT và TK P. Khánh tiết HT 13h45 Hội ý Thường vụ ĐU BTV P. Họp tầng 3 BTV 14h00 Họp BCH Đảng bộ mở rộng UVBCH Đảng bộ; BGH; Bí thư các...
Ngày 23/5/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2022. THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG...
Ngày 11/5/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành  Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng...
Thực hiện Công văn số 1359/HĐPH  ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6/2022, Trường Đại học Quảng BÌnh đã ban hành Công văn số 1055/ĐHQB-TC ngày 13/6/2022...
Ngành ĐHSP Sinh hoc Ngành Địa lý học Ngành Giáo dục chính trị Ngành Giáo dục chính trị- Ngành Giáo dục mầm non- Ngành Giáo dục thể chất- Ngành Giáo dục tiểu học- Ngành Hệ thống thông tin quản lý- dung NGÀNH KẾ TOÁN- Ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử- Ngành Kỹ thuật phần...
Tên ngành: Sư phạm Lịch sử – Địa lý; Mã số: 7140249 Trình độ đào tạo: Đại học Đề án đăng ký mở ngành
1 2 3 4